Assyriska ordbok online dating


04-Nov-2017 22:41

Här uppstod också de första städerna Lagash, Ur, Uruk, och Nippur.

Många dynastier och imperier har genom tiderna kontrollerat området. Området var en tummelplats för folkvandringar och kulturströmningar i både öst-västlig och nord-sydlig riktning. deporterade assyrierna 4,5 miljoner människor i det Assyriska imperiet, och flyttade dem till olika delar av imperiet, i syfte att assimilera och integrera befolkningen.

Den största delen av folkgruppen är anhängare av den kaldeiska riten och tillhör den kaldeisk-katolska kyrkan.

En del tillhör Österns assyriska kyrka varvid de också är kända som "nestorianer" efter Nestorius.

På senare tid har många av dem flytt till USA, Kanada, Australien, Ryssland, Jordanien och till Europa – främst till Sverige, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, England, Österrike och Schweiz.

Idag lever hundratusentals assyrier/syrianer i diaspora. I Sverige lever cirka 100 000–120 000 assyrier/syrianer.

Kalifen i Bagdad, al-Ma’mun, ledde inlärningen i Bagdad, och hans visdomshus som byggdes 830, hade en funktion som universitet, bibliotek och översättningscenter.

Under de följande 2 000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur.

Han översatte först de grekiska verken till syriska och sedan översatte hans son Ishaq verken till arabiska.

Hunayn översatte bland annat 20 av Galenos verk, som sedan försvann i sina grekiska exemplar, men som kunde bevaras tack vare Hunayns översättningar.

I slutet av 600-talet hade nästan alla grekiska teologiska verk översatts från grekiska till syriska, av medlemmar från österns assyriska kyrka samt syrisk-ortodoxa kyrkan.

När Islam hade anlänt och renässansen pågick i Bagdad, var det assyrier som översatte verken till arabiska och samtidigt bidrog till återupplivandet av den arabiska litteraturen och vetenskapen, vilket ironiskt nog bidrog till en nedgång av den syriska litteraturen och kunskapen.

Det kom att bli en smältdegel av folk, stammar och språk. Efter att de assyriska och babyloniska imperierna hade fallit, fanns ingen assyrisk stat på flera hundra år.wir haben unsere mobile Webseite verbessert, so dass sie mittlerweile über alle Funktionen dieser App verfügt.… continue reading »


Read more